Vergilendirme - Global Uyum Muhasebe Bürosu - SMMM Murat Kurt

 |  
İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir
İçeriğe git

Vergilendirme

1) Genel Muhasebe

- Resmi defterlerin bilgisayarla yazılımı
- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
- Ticari Kazanç Bildirimi
- Serbest Meslek Kazanç Bildirimi
- Menkul Sermaye İradı Bildirimi
- Gayrimenkul Sermaye İradı Bildirimi
- Sair Kazanç ve Irad Bildirimleri
- Zirai Kazanç Bildirimi
- Ticari Kazanç ve Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri
- Serbest Meslek Kazancı ve Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri
- Kurumlar Verigisi Beyannamesi
- K.D.V.Muhtasar veya Emlak
- Veraset ve İntikal
- S.G.K.
- Diğer Beyan ve Bildirimler

2) Şirket Kuruluşları

- Şahıs şirketleri
- Adi Ortaklıklar
- Kollektif ve Adi komandit Şirketler
- Kooparatifler
- Limited Şirketler
- Anonim Şirketler
- Şirket Birleştirme işlemleri
- Şirket Nevi Değişiklik işlemleri.
- Sermaye Artırım işlemleri

3) Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu

4) Emlak Vergi Beyanları

5)Yatırım için Fizibilite Raporları

Global Uyum Muhasebe Bürosu - SMMM Murat Kurt;  Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu , V.U.K , T.T.K, Sosyal Sigortalar Kanunu , İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, şirketinizin yukarıda belirtilen faaliyet alanlarına tabi işlemleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve meslek ahlak kuralları uyarınca yasal süreleri ve zamanında tam , eksiksiz yerine getirilecektir.
Global Uyum Muhasebe Bürosu SMMM Murat Kurt
Copyright © ™ ® 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
İçeriğe dön